PS3 Media Server problemen oplossen

Heb je een probleem met PS3 Media Server?

Krijg je een foutmelding zoals:

Ps3 word niet gevonden!

Er zijn geen mediaservers gevonden

PMS Uses Java Runtime Environment 7.0,it will now be downloaded and installed.

Download failed:Timed out on connecting ???

Probeer dan de oplossingen op deze pagina om deze fouten en problemen op te lossen.

Maar eerst:

PS3 Media Server is een goed programma om films, video's, muziek, en foto's van je computer naar je Sony PlayStation 3 te streamen.

Soms kan het voorkomen dat het programma op je PC je PS3 niet kan vinden, en dan krijg je de foutmelding: Ps3 word niet gevonden!.

Het kan ook voorkomen dat je PlayStation 3 het programma op je computer niet kan vinden, en dan krijg je de foutmelding: Er zijn geen mediaservers gevonden.

Of je krijgt een probleem met Java wanneer je het programma op je PC wilt installeren, en dan krijg je de foutmeldingen: PMS Uses Java Runtime Environment 7.0,it will now be downloaded and installed. en Download failed:Timed out on connecting.

En nu....

PS3 Media Server Problemen Oplossen

PS3 word niet gevonden en vice-versa

Schakel mediaserver verbinding in op je PS3

1. Zet je PlayStation 3 aan.

2. Ga naar Instellingen.

3. Open Netwerkinstellingen.

4. Ga naar Mediaserver verbinding.

5. Druk op de X knop en kies Inschakelen.

PS3 Media Server toevoegen aan Windows Firewall uitzonderingen

1. Open het Windows Configuratiescherm.

2. Klik op Systeem en beveiliging.

3. Klik op Windows Firewall.

4. Klik op Een programma of onderdeel toegang geven via Windows Firewall of Een app of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

5. Klik op Instellingen wijzigen.

6. Zet een vinkje bij PS3 Media Server.

7. Klik op OK.

Opmerking: Als PS3 Media Server niet voorkomt in de lijst, klik dan op Een ander programma toestaan of Een andere app toestaan, selecteer PS3 Media Server en klik vervolgens op Toevoegen.

Windows mediastreaming inschakelen

1. Open Windows Media Player.

2. Klik op Streamen en kies Mediastreaming inschakelen.

Opmerking: Als media streaming al is ingeschakeld, dan zal Mediastreaming inschakelen niet als optie verschijnen.

3. Nu zal er een klein venster verschijnen en hier moet je nogmaals op Mediastreaming inschakelen klikken.

4. Sluit Windows Media Player.

Installeer als een Windows Service

1. Start PS3 Media Server.

2. Klik op Algemene Configuratie.

3. Klik op Installeer als een Windows-service.

4. Klik op OK.

5. Start het programma opnieuw op.

Java probleem

Wanneer je Ps3 Media Server opstart en je krijgt de melding:

PMS Uses Java Runtime Environment 7.0,it will now be downloaded and installed.

En later:

Download failed:Timed out on connecting

Dat betekent dat je een java probleem hebt, en om dit op te lossen moet je java installeren of opnieuw installeren.

Je kunt de Java website bezoeken op https://www.java.com/nl/.

DLNA Error 2104 / stotteren bij het afspelen

Als je problemen krijgt met stotteren tijdens het streamen en afspelen van films of video's en ook nog de error code DLNA Error 2104 krijgt te zien, dan kun je de volgende instellingen op je PS3 proberen om het probleem op te lossen.

1. Zet je PlayStation 3 aan.

2. Ga naar Instellingen.

3. Open Netwerkinstellingen.

4. Open Instellingen internetverbinding.

5. Druk op OK.

6. Kies Aangepast.

7. Kies Verbinding met kabel.

8. Kies Handmatige instellingen.

9. Kies 100BASE-TX Half-Duplex.

10. Instelling IP-adres > Automatisch.

11. Stel de DHCP-hostnaam in > Niet instellen.

12. DNS-instelling > Automatisch.

13. Proxyserver > Niet gebruiken.

14. UPnP > Inschakelen.

15. Druk op de X knop om de instellingen op te slaan.